PRIVAATSUS

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb OÜ DEVAR KIDS-i käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud OÜ DEVAR KIDS-iga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on OÜ DEVAR KIDS-ile oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on OÜ DEVAR KIDS (Estonia, 44314, Laane-Virumaa, Rakvere, Ilu pst 8-5Registrikood: 12919263). Kliendiandmete volitatud töötleja on AS Eesti Post, Itella SmartPOST OÜ.

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

OÜ DEVAR KIDS kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;

isikukood/registrikood;

elukoht/asukoht;

arveldusarve;

kontaktandmed.

tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)

andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);

kõiki kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on Devar Kidsi õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused ja

Mobiilirakenduses parema kasutajakogemuse saamiseks töötleb DEVAR KIDS järgnevaid andmeid:

– ligipääs failidele on vajalik kliendi e-raamatute lugemise võimaldamiseks

– kaamerale ISBNi (triipkoodi) skänneri kasutamiseks,

– wifi ühenduse kontroll,

– asukohale.

Seaduses sätestatud alustel on DEVAR KIDSul õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

OÜ DEVAR KIDS töötleb kliendiandmeid selleks, et:

täita kliendiga sõlmitud lepingut;

kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);

paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;

täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel OÜ DEVAR KIDS avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Postitusfirmadega ja telefoniküsitluse teenust osutavate firmadega on OÜ DEVAR KIDS sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Kuidas OÜ DEVAR KIDS kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

OÜ DEVAR KIDS saadab Klientidele OÜ DEVAR KIDS-i pakkumisi. Samuti edastab OÜ DEVAR KIDS Klientidele pakkumisi, mille on teinud OÜ DEVAR KIDS-i poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui Klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.

Kliendil on õigus igal igal ajal OÜ DEVAR KIDS-iga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti support@devar.eu vahendusel või telefoni (+372) 6699699 kaudu. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti support@devar.eu vahendusel või telefoni (+372) 6699699 kaudu.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meie klienditoe telefonil (+372) 6699699 või kirjutage e-posti aadressil support@devar.eu. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kella 09.00-17.00ni.